JM 新着情報 (2005 年分)

2005/12/14

以下のファイルを追加・更新しました。

procps
[NEW] pmap.1 [NEW] pwdx.1 [NEW] slabtop.1

2005/12/13

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] kill.2 [UPD] poll.2 [UPD] shmop.2 [UPD] sigpending.2 [UPD] sigsetops.3 [UPD] strftime.3 [UPD] intro.7 [UPD] socket.7

2005/12/04

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] arch_prctl.2 [UPD] execve.2 [UPD] fcntl.2 [UPD] open.2 [UPD] stat.2 [UPD] frexp.3 [UPD] strtok.3 [UPD] proc.5

2005/11/13

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] getrlimit.2 [UPD] mlock.2 [UPD] path_resolution.2 [UPD] setresuid.2 [UPD] shmget.2 [UPD] sigaltstack.2 [UPD] byteorder.3 [UPD] ftw.3capabilities.7

2005/11/03

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] mprotect.2 [UPD] elf.5

2005/10/30

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] getitimer.2 [UPD] mremap.2 [UPD] outb.2 [UPD] fopen.3 [UPD] getaddrinfo.3 [UPD] inet.3 [UPD] udp.7

2005/10/28

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] getopt.3

2005/10/23

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] fcntl.2 [UPD] getpriority.2 [UPD] getrlimit.2 [UPD] msgctl.2 [UPD] nice.2 [UPD] open.2 [UPD] poll.2 [UPD] prctl.2 [UPD] readv.2 [UPD] remap_file_pages.2 [UPD] sched_setparam.2 [UPD] sched_setscheduler.2 [UPD] semctl.2 [UPD] shmctl.2 [UPD] stat.2 [UPD] getpwnam.3 [UPD] initrd.4 [UPD] read.2 [UPD] write.2 [UPD] proc.5 [NEW] pty.7 [UPD] socket.7

2005/10/16

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] cacheflush.2 [UPD] connect.2 [UPD] mmap.2 [UPD] sigaction.2 [NEW] sigpending.2 [NEW] sigprocmask.2 [NEW] sigsuspend.2 [UPD] utmp.5 [UPD] capabilities.7 [UPD] ip.7

2005/10/15

以下のファイルを追加・更新しました。

module-init-tools
[UPD] insmod.8 [UPD] depmod.8 [UPD] lsmod.8 [UPD] modinfo.8 [UPD] modprobe.8 [UPD] rmmod.8 [UPD] modprobe.conf.5 [UPD] modules.dep.5

2005/10/09

以下のファイルを追加・更新しました。

module-init-tools
[NEW] modules.dep.5 [NEW] modprobe.conf.5 [NEW] modprobe.8 [NEW] insmod.8 [NEW] depmod.8 [NEW] rmmod.8 [NEW] modinfo.8 [NEW] lsmod.8

2005/10/08

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] sched_setaffinity.2 [UPD] open.2 [UPD] scanf.3

2005/09/14

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] accept.2 [UPD] clone.2 [UPD] connect.2 [UPD] dup.2 [UPD] fcntl.2 [UPD] shmctl.2 [UPD] hosts.5 [UPD] ip.7 [NEW] pthreads.7 [UPD] tcp.7

2005/09/13

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[NEW] canonicalize_file_name.3 [UPD] getaddrinfo.3 [UPD] epoll_ctl.2 [UPD] execve.2 [UPD] flock.2 [UPD] fsync.2 [UPD] getrusage.2 [UPD] mknod.2 [UPD] mmap.2 [UPD] mount.2 [UPD] nice.2 [UPD] prctl.2 [UPD] read.2 [UPD] semop.2 [UPD] setresuid.2 [UPD] sigreturn.2 [UPD] stat.2 [UPD] syslog.2 [UPD] truncate.2 [UPD] umask.2 [UPD] atexit.3 [UPD] confstr.3 [UPD] errno.3 [UPD] exit.3 [UPD] fpclassify.3 [UPD] getgrent.3 [UPD] getgrnam.3 [UPD] getpwent.3 [UPD] getpwnam.3 [UPD] gets.3 [UPD] getspnam.3 [UPD] log2.3 [UPD] readdir.3 [UPD] realpath.3 [UPD] shm_open.3 [UPD] stdin.3

2005/08/31

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] getaddrinfo.3

2005/08/28

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] clone.2 [UPD] fcntl.2 [UPD] semop.2 [UPD] sendfile.2 [UPD] uselib.2 [UPD] strftime.3 [UPD] man.7

2005/08/25

以下のファイルを追加・更新しました。

acl
[NEW] chacl.1 [NEW] getfacl.1 [NEW] setfacl.1 [NEW] acl.5
procps
[UPD] free.1 [UPD] kill.1 [UPD] pgrep.1 [UPD] ps.1 [UPD] skill.1 [UPD] watch.1 [UPD] sysctl.8 [UPD] vmstat.8

2005/08/09

以下のファイルを追加・更新しました。

GNU patch
[UPD] patch.1

2005/08/07

以下のファイルを追加・更新しました。

GNU patch
[UPD] patch.1

2005/07/12

以下のファイルを追加・更新しました。

autofs
[NEW] auto.master.5 [NEW] autofs.5 [NEW] autofs.8 [NEW] automount.8

2005/06/12

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] st.4

2005/06/05

以下のファイルを追加・更新しました。

util-linux
[UPD] colrm.1 [NEW] mesg.1 [NEW] write.1

2005/06/04

以下のファイルを追加・更新しました。

e2fsprogs
[UPD] uuid_parse.3 [UPD] uuid_time.3 [UPD] uuid_unparse.3 [UPD] badblocks.8 [UPD] blkid.8 [UPD] debugfs.8 [UPD] e2image.8 [UPD] fsck.8 [UPD] mke2fs.8 [UPD] tune2fs.8
util-linux
[NEW] flock.1 [NEW] pg.1 [UPD] fstab.5 [UPD] cytune.8 [UPD] losetup.8 [UPD] mkswap.8 [UPD] mount.8 [UPD] sfdisk.8 [UPD] swapon.8 [UPD] umount.8

2005/05/31

以下のファイルを追加・更新しました。

util-linux
[NEW] od.1 [NEW] wall.1 [UPD] rdev.8 [UPD] tunelp.8

2005/05/19

以下のファイルを追加・更新しました。

vsftpd
[NEW] vsftpd.conf.5

2005/05/12

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] epoll_create.2 [UPD] epoll_ctl.2 [UPD] epoll_wait.2 [UPD] link.2 [UPD] mincore.2 [UPD] posix_fadvise.2 [UPD] rename.2 [UPD] random.4

2005/05/07

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] getitimer.2 [UPD] times.2 [UPD] strstr.3

2005/04/14

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] mkdir.2 [UPD] mlock.2 [UPD] outb.2

2005/04/12

以下のファイルを追加・更新しました。

reiserfsprogs
[UPD] debugreiserfs.8 [UPD] mkreiserfs.8 [UPD] reiserfsck.8 [UPD] reiserfstune.8 [UPD] resize_reiserfs.8

2005/04/05

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] syscalls.2

2005/04/03

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] fcntl.2

2005/04/01

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] select.2

2005/03/31

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[NEW] capabilities.7 [UPD] recv.2 [UPD] select_tut.2 [UPD] send.2 [UPD] sendfile.2 [UPD] sigaction.2 [UPD] wait.2 [UPD] dlopen.3 [UPD] getlogin.3 [UPD] getmntent.3 [UPD] getutent.3 [UPD] malloc.3 [UPD] perror.3 [UPD] printf.3 [UPD] rand.3 [UPD] sysconf.3

2005/03/26

以下のファイルを追加・更新しました。

hdparm
[NEW] hdparm.8

2005/03/15

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] bdflush.2 [UPD] bind.2 [UPD] capget.2 [UPD] chdir.2 [UPD] execve.2 [UPD] futex.2 [UPD] getsockname.2 [UPD] getuid.2 [UPD] killpg.2 [UPD] link.2 [UPD] modify_ldt.2 [UPD] mprotect.2 [UPD] pipe.2 [UPD] quotactl.2 [UPD] read.2 [UPD] readlink.2 [UPD] rename.2 [UPD] sched_setparam.2 [UPD] setsid.2 [UPD] sigpause.2 [UPD] swapon.2 [UPD] symlink.2 [UPD] utime.2 [UPD] vhangup.2 [UPD] closedir.3 [UPD] cos.3 [UPD] cosh.3 [UPD] erf.3 [UPD] gcvt.3 [UPD] infnan.3 [UPD] killpg.3 [UPD] profil.3 [UPD] opendir.3 [UPD] regex.3 [UPD] remainder.3 [UPD] resolver.3 [UPD] setenv.3 [UPD] sin.3 [UPD] sinh.3 [UPD] strcat.3 [UPD] telldir.3
file
[UPD] file.1

2005/03/12

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] accept.2 [UPD] access.2 [UPD] clone.2 [UPD] connect.2 [UPD] flock.2 [UPD] getpeername.2 [UPD] getpriority.2 [UPD] intro.2 [UPD] ioctl.2 [UPD] ioperm.2 [UPD] iopl.2 [UPD] kill.2 [UPD] lseek.2 [UPD] mount.2 [UPD] msgget.2 [UPD] msgop.2 [NEW] readahead.2 [UPD] rmdir.2 [UPD] semget.2 [UPD] semop.2 [UPD] setfsgid.2 [UPD] setfsuid.2 [UPD] shmget.2 [UPD] stat.2 [UPD] tkill.2 [UPD] uselib.2 [UPD] wait4.2 [UPD] basename.3 [UPD] cexp2.3 [UPD] cproj.3 [UPD] ctime.3 [UPD] exec.3 [UPD] fenv.3 [NEW] finite.3 [UPD] getnameinfo.3 [UPD] isalpha.3 [UPD] lsearch.3 [UPD] on_exit.3 [UPD] ptsname.3 [UPD] realpath.3 [NEW] setnetgrent.3 [UPD] strftime.3 [UPD] system.3 [UPD] termios.3

2005/03/11

以下のファイルを追加・更新しました。

rssh
[UPD] rssh.1 [UPD] rssh.conf.5

2005/03/10

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] complex.5 [UPD] hosts.equiv.5 [UPD] group.5 [UPD] utmp.5 [UPD] LDP.7 [UPD] ascii.7 [UPD] boot.7 [UPD] mailaddr.7 [UPD] man.7 [UPD] packet.7 [UPD] signal.7 [UPD] socket.7 [UPD] tcp.7 [UPD] unix.7

2005/02/27

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] nanosleep.2 [UPD] lookup_dcookie.2
vsftpd
[NEW] vsftpd.8

2005/02/26

以下のファイルを追加・更新しました。

procmail
[NEW] procmailrc.5 [NEW] procmailsc.5
LDP_man-pages
[UPD] cerf.3 [UPD] clog10.3 [UPD] clog2.3 [UPD] mkstemp.3 [UPD] remainder.3 [UPD] tzset.3 [UPD] initgroups.3 [UPD] gets.3 [UPD] bsearch.3 [UPD] inet_ntop.3 [UPD] shm_open.3
LDP man-pages
[UPD] tgamma.3 [UPD] gamma.3 [UPD] lgamma.3

2005/02/21

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP_man-pages
[UPD] undocumented.3 [UPD] ctan.3 [UPD] ctanh.3

2005/02/14

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] acct.2 [UPD] chown.2 [UPD] gettimeofday.2 [UPD] open.2 [UPD] poll.2 [UPD] remap_file_pages.2 [UPD] sched_setaffinity.2 [UPD] semctl.2 [UPD] seteuid.2 [UPD] setresuid.2 [UPD] setreuid.2 [UPD] setuid.2 [UPD] shmctl.2 [UPD] shmop.2 [UPD] signal.2 [UPD] sigqueue.2 [UPD] statfs.2 [UPD] statvfs.2 [UPD] unlink.2 [UPD] ceil.3 [UPD] clock_getres.3 [UPD] fabs.3 [UPD] fclose.3 [UPD] fdim.3 [UPD] floor.3 [UPD] fma.3 [UPD] fmax.3 [UPD] fmin.3 [UPD] fpclassify.3 [UPD] gethostbyname.3 [UPD] getopt.3 [UPD] hsearch.3 [UPD] hypot.3 [UPD] isgreater.3 [UPD] ldexp.3 [UPD] log2.3 [UPD] login.3 [UPD] lrint.3 [UPD] lround.3 [UPD] readdir.3 [UPD] rint.3 [UPD] round.3 [UPD] scandir.3 [UPD] trunc.3 [UPD] epoll.4 [UPD] random.4 [UPD] elf.5 [UPD] proc.5 [UPD] resolv.conf.5 [UPD] ip.7 [UPD] nscd.8 [NEW] exit_group.2 [NEW] getrusage.2 [NEW] path_resolution.2 [NEW] set_tid_address.2 [NEW] INFINITY.3 [NEW] dl_iterate_phdr.3 [NEW] drand48_r.3 [NEW] ilogb.3 [NEW] logb.3 [NEW] lseek64.3 [NEW] posix_openpt.3 [NEW] pow10.3 [NEW] remquo.3 [NEW] scalb.3 [NEW] significand.3 [NEW] ksoftirqd.9
gnumaniak
[UPD] gasp.1

2005/01/21

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] sigaltstack.2

2005/01/14

以下のファイルを追加・更新しました。

LDP man-pages
[UPD] acct.2 [UPD] adjtimex.2 [UPD] chmod.2 [UPD] chown.2 [UPD] chroot.2 [UPD] close.2 [UPD] epoll_create.2 [UPD] epoll_ctl.2 [UPD] fork.2 [UPD] getdomainname.2 [UPD] getgroups.2 [UPD] gethostname.2 [UPD] getrlimit.2 [UPD] gettimeofday.2 [UPD] llseek.2 [UPD] mincore.2 [UPD] mknod.2 [UPD] mmap.2 [UPD] msgctl.2 [NEW] elf.5 [NEW] posixoptions.7
gnumaniak
[UPD] gasp.1

JM Project や配布マニュアルページに関わるご意見ご要望は linuxjm-discuss@lists.osdn.me までお願いします。

* JM Project のメインページへ戻る